زبان خود را انتخاب کنید

086-42344006
09100517935

info@petrofond.it

دانلود بروشور

تمامی حقوق محفوظ است.

محصولات سينتتيك

سیالات سینتتیک گروه۵۰۰ از محصولاتPETROCOOL ، سیالات سینتتیک بر پایه ترکیبات محلول در آب هستند. در عملیاتی که خنک کاری و پاک کنندگی حایز اهمیت است، مصرف می شوند. در عملیات عمومی ماشینکاری سبک و سنگ زنی به طور ویژه قابل استفاده هستند.

محصولات سينتتيك

سختي آب مناسب (ppm)

PETROCOOL S-B-501

محصولي مناسب براي عمليات سنگ زني، سبك و ماشينكاري فلزاتي مانند آلياژهاى فولاد و چدن

80-1000

PETROCOOL S-B-502

محصولي مناسب براي عمليات سنگ زنی، سبک و ماشينكاري فلزاتي مانند آلياژهاى فولاد، چدن، مس و برنج

80-1000

PETROCOOL S-B-503

محصولي مناسب براي عمليات سبك، متوسط و ماشينكاري فلزاتي مانند آلياژهاى فولاد، چدن، مس و برنج

80-1000

PETROCOOL S-F-511

محصولي مناسب براي عمليات سنگ زني، سبك و ماشينكاري فلزاتي مانند آلياژهاى فولاد، آلياژهاى آلومينيوم و چدن

80-1000

PETROCOOL S-F-512

محصولي مناسب براي عمليات سنگ زني، سبك و ماشينكاري فلزاتي مانند آلياژهاى فولاد، آلياژهاى آلومينيوم، چدن، مس و برنج

80-1000

PETROCOOL S-F-513

محصولي مناسب براي عمليات سبك، متوسط و ماشينكاري فلزاتي مانند آلياژهاى فولاد، آلياژهاى آلومينيوم، چدن، مس و برنج

80-1000