زبان خود را انتخاب کنید

086-42344006
09100517935

info@petrofond.it

دانلود بروشور

تمامی حقوق محفوظ است.

مفهوم اندیس PQ چیست؟

یک ابزار عالی در تحلیل روند آزمون است و همچنین می‌تواند برای غربالگری نمونه‌هایی که ممکن است نیاز به بررسی بیشتر و دقیق‌تر داشته باشند، استفاده شود.

مفهوم اندیس PQ چیست؟
"PQ"  مخفف Particle Quantification است (نباید با Particle Counting که آزمایشی کاملا متفاوت است اشتباه شود). شاخص PQ یک اندازه گیری نسبی از کل محتوای فلزات آهنی (آهن) روغن شما بدون در نظر گرفتن اندازه یا شکل براده با استفاده از تشخیص میدان مغناطیسی است.
 هرچه شاخص PQ در نمونه بالاتر باشد، غلظت کل مواد آهنی که عموماً با سایش مرتبط است، بیشتر می‌شود.
پس چرا ALS آهن را با استفاده از دو تست PQ Index و Wear Metals - Ironاندازه گیری می کند؟ این کار به این دلیل انجام می شود که این دو تست اطلاعات متفاوتی در مورد نمونه در اختیار ما قرار می دهند. اندازه گیری طیف سنجی سایش فلز آهن، تنها آهنی را که در روغن شما معلق است با اندازه ذرات 10 میکرون (میکرو متر) یا کمتر تشخیص می دهد.
 هرچه اندازه ذره آهن بزرگتر باشد، جرم کل کمتری تشخیص داده می شود. این آزمایش به ما اندازه گیری غلظت بسیار دقیق، بر حسب ppm (قسمت در میلیون)، ذرات آهن را می دهد که ممکن است در سایش یا محصول سایش نقش داشته باشند. شاخص PQ اندازه گیری غلظت نسبی کل مواد آهنی را نشان می دهد. این آزمایش وجود ذرات آهن بزرگ‌تر را که با اندازه‌گیری طیف‌سنجی آهن به طور کامل تشخیص داده نمی‌شوند، مشخص می‌کند.
داده های اندیس PQ همچنین می تواند به تعیین غلظت کلی اندازه ذرات آهن کمک کند. نتایج آزمایش نشان دهنده آهن کم و PQI بالا، بیان می کند که ذرات به طور کلی بزرگ هستند (بیش از 20 میکرون). نتایج تست نشان دهنده آهن بالا و PQI پایین بیان می کند که ذرات موجود در نمونه، در مجموع کوچک هستند ( کمتر از 20 میکرون). اگر نتایج آهن و PQI در غلظت نسبتاً یکسان باشند، معمولاً نشان‌دهنده کوچک بودن محدوده اندازه کلی ذرات است. مشاهده یک گزارش آزمایش با نتایج آهن کم و PQI بالا (که نشان دهنده ذرات بزرگ است)، همچنین می‌تواند فرسودگی تسریع شده یا سایش فاجعه‌آمیز قریب‌الوقوع را پیش‌بینی کند، به‌ویژه اگر یک افزایش ناگهانی در تحلیل روند آزمون وجود داشته باشد.
مزایای آنالیز  PQ Index
 PQ Index یک ابزار عالی در تحلیل روند آزمون است و همچنین می‌تواند برای غربالگری نمونه‌هایی که ممکن است نیاز به بررسی بیشتر و دقیق‌تر داشته باشند، استفاده شود.
 بسته به طراحی تجهیزات، مقدار ذرات آهنی تولید شده از جزء به جزء دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، یک کمپرسور غلظت آهن کمتری در روغن دارد، بنابراین شاخص PQ کمتری نسبت به گیربکس دارد. لطفاً توجه داشته باشید که مقادیر معیار برای آزمون PQ Index به طور مداوم از نظر مناسب بودن مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند و ممکن است هر از گاهی تغییر کنند.