زبان خود را انتخاب کنید

086-42344006
09100517935

info@petrofond.it

دانلود بروشور

تمامی حقوق محفوظ است.

دستگاه دوزینگ

سیستم دوزینگ به صورت حجمی و تناسبی اتوماتیک برای آماده سازی محلول ها/امولسیون ها با غلظت ثابت

ویژگی ها و عملکرد:
 "SMARTMIX" در حال حاضر ساده ترین و قابل اطمینان ترین تجهیزات اندازه گیری مناسب برای ریخته گری تحت فشار است. این دستگاه به ویژه برای دوزینگ رهاسازهای قالب محلول در آب که در ریخته گری تحت فشار استفاده می شوند، مناسب است.
عملکرد SMARTMIX  بر اساس اصل تناسب موجود بین عبور آب و مقدار مصرف محصول است. تناسب از طریق یک جریان سنج الکترونیکی بدست می آید که تکانه ها را به یک ابزار ریزپردازنده مخصوص ارسال می کند. این دستگاه، با توجه به غلظت باقیمانده، یک پمپ دوزینگ شفاف و حجمی مخصوص را به کار می گیرد که قبل از خروج، در هر ضرب موجب تزریق محصول رقیق شده در کاپ شفاف تعبیه شده می گردد. سپس، محصول رقیق شده با شدت زیادی در کاپ شفاف مخلوط شده و به مخزن ذخیره، جایی که یک پمپ آن را با فشار به سیستم اسپری برای قالب می فرستد، ارسال می شود. SMARTMIX  دارای قطعات شفاف است که از طریق آنها می توانید فرآیند را به صورت محسوسی تحت کنترل داشته باشید

مزایا:

  • قابلیت تولید خودکار محلول با غلظت ثابت و دقیق.
  • این تجهیزات، به دلیل اطمینان بالا و استحکام، نیاز به تعمیرات و نگهداری بسیار کمی دارند.
  • به راحتی از طریق ریزپردازنده قابل برنامه ریزی هستند.
  • تغییر غلظت فوری در آن ها امکانپذیر است.
  • تولید مداوم محلول تازه که موجب جلوگیری از آلودگی باکتریایی می شود.
  • اجزای شفاف به کار رفته در ساخت آن اجازه می دهد که کار را به صورت واقعی کنترل کنید.

تجهیزات جانبی
 SMARTMIX  را می توان با موارد زیر مجهز کرد:

  • کاهنده فشار آب همراه با گیج کنترلی
  • کنترل سطح پنوماتیک برای مخزن ذخیره سازی
  • شیر پنوماتیک جهت کنترل ورودی آب

کیت هشدار دهنده در مواقع اتمام محصول کنسانتره موجود در کانتینر.