زبان خود را انتخاب کنید

086-42344006
09100517935

info@petrofond.it

دانلود بروشور

تمامی حقوق محفوظ است.

محصولات حل شونده

این سیالات دارای میزان متوسط تا زیادی از روغن پایه بوده و برای انواع عملیات ماشینکاری فلزات، به‌خصوص در مواردی که روان‌کاری بیشتری مد‌‌‌‌نظر باشد، مناسب هستند. این محصولات در عملیاتی مانند خانکشی، سوراخکاری عمیق، رزوه زنی و... استفاده می‌شوند

محصولات حل شونده گروه 100

سختي آب مناسب (ppm)

PETROCOOL ME-101

محصولي مناسب براي عمليات سبك، متوسط، نيمه سنگين، سنگين و ماشينكاري فلزاتي مانند آلياژهاى فولاد، آلياژهاى آلومينيوم و چدن

80-150

PETROCOOL MM-111

محصولي مناسب براي عمليات سبك، متوسط، نيمه سنگين، سنگين و ماشينكاري فلزاتي مانند آلياژهاى فولاد، آلياژهاى آلومينيوم و چدن

80-200

PETROCOOL MM-112

محصولي مناسب براي عمليات متوسط، نيمه سنگين، سنگين و ماشينكاري فلزاتي مانند آلياژهاى فولاد، آلياژهاى آلومينيوم، چدن

80-200

PETROCOOL MM-113

محصولي مناسب براي عمليات سبك، متوسط، نيمه سنگين، سنگين و ماشينكاري فلزاتي مانند آلياژهاى فولاد، آلياژهاى آلومينيوم، چدن، مس و برنج

80-200

PETROCOOL MH-121

محصولي مناسب براي عمليات سبك، متوسط، نيمه سنگين، سنگين و ماشينكاري فلزاتي مانند آلياژهاى فولاد، آلياژهاى آلومينيوم و چدن

80-300

PETROCOOL MH-122

محصولي مناسب براي عمليات سبك، متوسط، نيمه سنگين، سنگين و ماشينكاري فلزاتي مانند آلياژهاى فولاد، آلياژهاى آلومينيوم، چدن، مس و برنج

80-300