زبان خود را انتخاب کنید

086-42344006
09100517935

info@petrofond.it

دانلود بروشور

تمامی حقوق محفوظ است.

PETROCAST FKS-M-110 CONC

PETROCAST FKS-M-110 یک رها ساز نیمه مصنوعی برای ریخته گری تحت فشار آلیاژهای آلومینیوم و منیزیم است.

PETROCAST FKS-M-110 یک رها ساز نیمه سنتزی برای ریخته گری تحت فشار آلیاژهای آلومینیوم و منیزیم است.  ترکیب ویژه مواد اولیه منجر به مزایای زیر در محصول می شود:

  • قدرت رها سازی بالایی را فراهم می کند.
  • خواص تشکیل فیلم عالی در دماهای بالا را ارائه می دهد.
  • جریان فلز مذاب را بهبود می بخشد و قطعاتی بدون لکه ایجاد می کند.

این محصول را می توان با اسپری-گان یا اسپری اتوماتیک  مورد استفاده قرار داد. نسبت رقت توصیه شده با آب از 1:50 تا 1:180 است که به اندازه و سختی قطعه بستگی دارد.