۱- ریلیز ایجنت‌های دایکست (رها سازها)

عامل رهاسازی قالب یا پوشش آزادساز قالب (انگلیسی: Release agent) یک ماده شیمیایی است که برای جلوگیری از چسبیدن سطح مواد به  سطح قالب ریخته‌گری تحت فشار، از آن استفاده می‌شود. عوامل رهاسازی، مانع لازم بین سطح قالب‌گیری و ذوب را فراهم می‌کنند و جداسازی قطعه را از قالب تسهیل می‌کنند. بدون وجود چنین مانعی، جدار و بستر قالب به سطح مواد می‌چسبد و منجر به دشواری تمیز کردن آن و کاهش چشمگیر راندمان تولید می‌شود. حتی زمانی که از یک عامل رهاسازی استفاده می‌شود، عواملی مانند کاربردهای نامنظم یا انتخاب نادرست عامل رهاسازی ممکن است تأثیر چشمگیری بر کیفیت و مرغوبیت نهایی محصول داشته باشد. انواع گوناگونی از عوامل آزاد کننده در دسترس است.

توضیحات تکمیلی