فرم نمونه

هدف اصلی این ماژول ایجاد قابلیت ساخت فرم های مختلف در وبسایت می باشد. از ویژگی های این فرم ساز می توان به امکان استفاده از فیلدتایپ های مختلف، قابلیت چاپ پیام ورودی، برون ریزی فرم و … اشاره کرد.

نام فایل:

اندازه فایل:

1